Szkolenia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku

By 29 lipca 2019 No Comments

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku – poważne zmiany przepisów od 4 maja 2019 roku

Nowe regulacje prawne mają bezpośredni wpływ na regulamin ZFŚS oraz badanie tzw. kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń socjalnych (nie tylko pracownika, ale i innych osób – członków rodziny, emerytów, rencistów).

 • Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do ZFŚS?
 • Czy można wymagać przedstawienia zaświadczeń o dochodach, rozliczeń rocznych PIT, aktów ślubu lub urodzenia czy dokumentów dotyczących stanu zdrowia?
 • Czy można żądać i przechowywać paragony świadczące o wydatkach, paragony apteczne itp.?
 • Jak radzić sobie z wykazywaniem straty z prowadzonej działalności gospodarczej?
 • Jak postępować z danymi wrażliwymi?
 • Kto może w imieniu pracodawcy przetwarzać dane wrażliwe?
 • Czy do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni członkowie organizacji związkowych?
 • Jak długo przechowywać pozyskane dane osobowe?
 • Czego trzeba dopilnować zgodnie z nowymi przepisami, żeby nie narazić się na zarzut nieprawidłowego dysponowania środkami funduszu w związku z kontrolami ZUS i US?
 • Czy w związku z wejściem w życie nowych przepisów należy zmodyfikować regulamin gospodarowania ZFŚS?
 • Czy dotychczasowe procedury są zgodne z nowymi zasadami?

1 dzień – 600 zł