Szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

By 29 lipca 2019 No Comments

Nowe przepisy Kodeksu pracy, w przypadku mobbingu, dadzą pracownikom możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy.

To istotna zmiana, z którą będą musiały się zmierzyć komisje antymobbingowe z uwagi na zwiększone uprawnienia pracownika.

Pracownik będzie mógł w drodze sądowej uzyskać odszkodowanie nie rozwiązując stosunku pracy (do tej pory wystąpienie do sądu musiało być poprzedzone rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika).

Menedżerowie często bagatelizują temat mobbingu w pracy, choć kodeks pracy nakłada na pracodawców bezwzględny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej.

Na Pracodawcę spada odpowiedzialność prawna za mobbing w pracy, bez względu na to kto jest jego sprawcą, a kto ofiarą.

1 dzień – 600 zł